fredag 30 maj 2014

Mardrömmar: Johnny och Olivia

OBS! EXTREM SPOILERVARNING FÖR DIG SOM INTE LÄST Där drömmar blir till OCH Mardrömmar.


I slutstriden som avgör Enderras öde offrar Johnny sig själv genom att skapa en värld som kan agera som Simon Taras fängelse. Men för att upprätthålla den måste han själv följa med Simon Tara, vilket separerar honom från Olivia.

Olivia återvänder till sin egen värld, och i epilogen (som utspelar sig nästan ett och ett halvt år efter deras sista möte) får vi veta att Olivia fortfarande drömmer om Johnny, och att han då och då spelar för henne från sin nya värld för att försäkra henne om att allt är bra. Det ger Olivia förhoppningen om att de en dag kommer att ses igen, och kanske kommer att kunna vara tillsammans.

Men sågs de någonsin igen?

Jag har egentligen bara ett ärligt svar att ge. Jag vet inte. Jag vet inte vad som hände sen. Liksom alla ni som läst, så tog jag farväl av Olivia när hon låg där i sin säng och drömde om Johnny. Jag tog farväl av Johnny där han satt och spelade på den mosstäckta stenen i den ljusa gröna skogen. Jag tog farväl av Ana och Benjamin där de planerade att återvända till Enderra och hjälpa Tania med att omvandla Enderra till en demokratisk republik. Jag tog farväl av Simon Tara när han drogs in i porten till den nya världen.

Jag tog farväl av dem alla, i samma stund som du gjorde det. Visst hoppas jag på att allting slutade lyckligt till slut. Att Olivia och Johnny fick varandra och att allting blev bra i Enderra. Men egentligen vet jag inte det bättre än någon annan. Jag gav mina karaktärer liv, men nu lever de vidare utan mig. De har fullgjort den uppgift de hade i min berättelse, och nu måste de finna sina egna vägar på egen hand.

Så hur tror du att Olivias och Johnnys berättelse verkligen slutade? Sågs de någonsin igen? Fick de varandra till slut, efter alla sina prövningar?

torsdag 29 maj 2014

Mardrömmar: Simon Tara

OBS! EXTREM SPOILERVARNING FÖR DIG SOM INTE LÄST Där drömmar blir till OCH Mardrömmar.


Simon Tara kämpar som om han verkligen är på väg att dö. Han slår omkring sig med sin värja, försöker använda all sin kraft och alla sina förmågor för att bli fri, men tonerna som snor sig runt hans kropp låter honom inte gå. De fängslar honom i dimlika kedjor och öppnar porten till en värld som inte finns. En värld som bara den som har förmågan att spela vägar till andra världar kan skapa med hjälp av sitt munspel. En värld som kan fängsla Simon Tara. 
- Mardrömmar, s. 407.

I slutet av Där drömmar blir till vinner Johnny odödlighet i samma stund som han dödar sin bror Gaspar. Den odödligheten gör honom omöjlig att besegra, och Simon Tara inser – som den smarte fiende han är – att han inte har en chans mot en fiende som inte kan dö. Denna insikt leder till att Simon Tara i Mardrömmar försöker finna ett sätt att själv uppnå odödlighet, någon han även lyckas med.

Odödlighet kan betyda många olika saker. När man söker på det på nätet kan det innebära allt från att man är osårbar (alltså inte kan komma till skada, och i förlängningen därmed är svår att ta död på) till evigt liv.

I min berättelse ville jag att odödlighet skulle innebära evig ungdom, evigt liv, och så gott som osårbarhet (Simon Tara kan blöda, men han helas). Men jag ville också göra det till någonting med stora konsekvenser. Döden är trots allt någonting som krävs för att upprätthålla naturens och världens naturliga balans. Att födas och dö hör till livet. Att välja bort döden borde därför komma med grava konsekvenser.

Därför är odödligheten i min berättelse även kopplad till en förlust av förmågan att känna. Den som väljer odödlighet förlorar långsamt både den fysiska förmågan att känna, som exempelvis att känna en beröring, eller fysisk smärta när man gör sig illa. Men även det som sker inom varje människa, förmågan att känna någonting, oavsett om det är kärlek, smärta, hopp eller förtvivlan. Vår förmåga att uppleva någonting och att uppskatta det vi upplever, hänger nog ofta ihop med att vi är medvetna om att vi kanske aldrig får uppleva det igen. Vetskapen om att våra liv är ändliga gör att vi ser annorlunda på tillvaron än om vi hade haft oändligheten på oss. Tid blir alltid mer dyrbar när den är räknad. En odödlig person i min berättelse är med andra ord en person som kan leva för evigt, men utan det som egentligen gör livet värt att leva.

När Olivia besöker Världens Hjärta får hon veta att inte ens gudinnorna kan ta en människas odödlighet ifrån henne. Inte om inte människan ifråga ger bort den av egen fri vilja, som Johnny sedan gör för att föra Olivia tillbaka till livet.

I den slutgiltiga striden mot Simon Tara inser Olivia och Johnny att de måste finna ett sätt att fängsla Simon Tara så att han inte kan skada någon tills den dagen han själv förlorar allt, och antagligen själv kommer att göra valet att vilja dö.

Därför slutar striden med att Johnny skapar en ny värld dit han tar med sig Simon Tara. Men eftersom Johnny är skaparen av världen måste han även stanna där själv, eftersom enbart hans kraft han upprätthålla den och hålla Simon Tara kvar i sitt fängelse. I detta fängelse kommer Simon Tara sedan att stanna tills den dag han självmant väljer att avsluta sin odödlighet, och därmed sitt liv.

Det sorgliga med detta är ju dock att det även separerar Olivia och Johnny, vilket leder oss till morgondagens fråga och veckans sista inlägg: Sågs någonsin Johnny och Olivia igen?


Här kan du läsa resten av tema-veckans inlägg:
Mardrömmar: Vad hände sen?
Mardrömmar: Kommer det en uppföljare?
Mardrömmar: Varför slutade det som det gjorde?
Mardrömmar: Johnny och Olivia

onsdag 28 maj 2014

Mardrömmar: Varför slutade det som det gjorde?

OBS! EXTREM SPOILERVARNING FÖR DIG SOM INTE LÄST Där drömmar blir till OCH Mardrömmar.

Igår nämnde jag att jag redan från början visste hur min berättelse skulle sluta. Jag visste att hur det än gick så skulle Olivia och Johnny aldrig kunna sluta i samma värld. Och jag visste att en odödlig Simon Tara aldrig skulle kunna besegras. Det kan tyckas grymt, men för mig var det den enda väg jag kunde följa. Det var så min berättelse skulle vara, och för mina karaktärer var deras öden på många sätt oundvikliga.

Olivia och Johnny kommer från olika världar. De vandrar till varandras världar och har tack vare sina förmågor en unik möjlighet att mötas både i varandras världar, mellan världarna och i döden. Fast när allting kommer till kritan går det inte att förneka att de hör hemma i varsin värld. Även om Olivia är Väktaren till hjärtat av guld och på så sätt hänger ihop med Enderra, så är det inte där hon hör hemma. Hon har ett liv i sin egen värld att leva också.

Samtidigt så hör Olivia och Johnny ihop. Hon är guldhjärtats Väktare, han är dess rättmätige ägare. De älskar varandra. Johnny förlorar aldrig sig själv helt i sin odödlighet för att Olivia älskar honom, och för att hennes kärlek skyddar hans hjärta. Olivia väljer att dö för Johnnys skull. Johnny väljer att ge upp sin odödlighet och alla sina förmågor för Olivia, och ger sig in i striden med Simon Tara för att hjälpa henne, trots att han vet att det troligen kommer att döda honom.

Men relationen mellan Olivia och Johnny är inte den enda. Johnny har även ett väldigt starkt band till sin bror Gaspar. I slutet av Där drömmar blir till dödar Johnny Gaspar för att rädda dem båda. Det gör att Johnny även känner ett stort ansvar gentemot Gaspar och det arv han nu tagit på sig. I och med Gaspars död blev Johnny Enderras rättmätige arvinge. För att på något sätt gottgöra för det faktum att han inte kunde rädda sin bror, måste Johnny nu axla den roll som var Gaspars, och ta hans plats i striden för frihet. Om inte annat för att Simon Tara dessutom redan innan Gaspars död valde Johnny som sin värste fiende, eftersom han gissade på att denne var mäktigare och därmed farligare. På så sätt kan inte Johnny bara tänka på sig själv och den framtid han skulle kunna ha med Olivia. Han har även ett ansvar att rädda resten av Enderra, vilket gör att hans och Olivias ofrivilliga separation i slutet av Mardrömmar är oundviklig. Han är den ende som kan göra det, av så många anledningar, och hennes öde var att hjälpa honom, även om det handlade om att låta honom offra sig själv.

Kort sagt, Olivia och Johnny kunde aldrig ha slutat i samma värld, något jag ville illustrera genom att ta med citatet från The Notebook, som inleder kapitel 72. Citatet är en beskrivning av hur huvudpersonen och berättaren Noah tänker på kärleken till sin fru Allie, nu när hon har drabbats av Alzheimers och inte längre kommer ihåg honom. Han beskriver det som att de är dag och natt och inte kan existera utan varandra, men samtidigt är dömda att aldrig få existera samtidigt. De är alltid tillsammans, men för evigt åtskilda.

Så ja, det var ett ganska långt inlägg om varför Olivias och Johnnys berättelse slutade som den gjorde.

Imorgon tänker jag svara på vad som egentligen hände med Simon Tara. 


Här kan du läsa resten av tema-veckans inlägg:
Mardrömmar: Vad hände sen?
Mardrömmar: Kommer det en uppföljare?
Mardrömmar: Simon Tara
Mardrömmar: Johnny och Olivia

tisdag 27 maj 2014

Mardrömmar: Kommer det en uppföljare?

OBS! EXTREM SPOILERVARNING FÖR DIG SOM INTE LÄST Där drömmar blir till OCH Mardrömmar.


Jag tänkte börja den här tema-veckan med den fråga som ställts av de allra flesta som skickat mejl till mig. Nämligen den här: kommer det att komma en uppföljare (alltså en tredje bok)?

Och svaret på det är nej. Tyvärr har jag tänkt mig att Mardrömmar är den sista boken om Olivia och Johnny. Självklart ska man aldrig säga aldrig, men när jag skrev den så var det med tanken att den skulle avsluta Olivias och Johnnys berättelse. Det sägs ju att det ska ta slut när det är som allra bäst.

Visst är det vanligast nuförtiden att man skriver en trilogi, men för egen del har jag alltid tänkt att det viktiga är att jag får skriva min berättelse. Och när det är slut, så är det slut, oavsett hur många böcker det resulterar i.

När jag skrev på Där drömmar blir till visste jag att jag ville skriva en uppföljare till den, och att jag inte var färdig med berättelsen om Olivia och Johnny. Jag hade många olika idéer, men ändå en grundstomme som jag utgick ifrån och som jag därför försökte tänka på särskilt under redigeringen av första boken, ifall jag skulle få möjligheten att verkligen skriva fortsättningen (det är tyvärr inte alltid säkert att man får det – att ge ut böcker i Sverige är ungefär som hur det fungerar för tv-serier i USA, det är inte alltid säkert att en serie får en andra säsong). När jag väl började skriva på Mardrömmar insåg jag att berättelsen fick bli precis som den var menad att bli, och då kändes det rätt att det bara skulle bli två böcker.

En sak som jag alltid vetat är bland annat hur min berättelse skulle sluta. Redan när jag började skriva Olivias och Johnnys berättelse visste jag hur jag en dag skulle vara tvungen att ta farväl av dem.

Men mer om det tänker jag berätta imorgon.


Här kan du läsa resten av tema-veckans inlägg:
Mardrömmar: Vad hände sen?
Mardrömmar: Varför slutade det som det gjorde?
Mardrömmar: Simon Tara
Mardrömmar: Johnny och Olivia

måndag 26 maj 2014

Mardrömmar: Vad hände sen?

OBS! EXTREM SPOILERVARNING FÖR DIG SOM INTE LÄST Där drömmar blir till OCH Mardrömmar.

Det är helt konstigt att tänka sig att det nu har gått över ett år sedan Mardrömmar kom ut. Tiden har gått så fort, och trots att jag är i full gång med nästa projekt, händer det att jag saknar Olivia, Johnny, Ana, Benjamin och Simon Tara något så fruktansvärt mycket. Jag har känt dem i så många år och spenderat så mycket tid med dem. Det känns så märkligt att de lever sina egna liv nu.

Sedan utgivningen har jag fått höra så mycket fint om boken från läsare, läst fantastiska recensioner och fått vidarebefordra komplimanger för det vackra omslaget till den briljanta Lisa Zachrisson, som gjort båda omslagen, men som nog gjort det snyggaste bokomslag som någonsin skådats till Mardrömmar.

Och för några veckor sedan fick jag det här fina mejlet från en läsare:
Hej Emma! 
Jag läste nyss ut Mardrömmar och jag kan inte riktigt släppa hur otroligt bra böckerna var och hur de verkligen förändrat mitt tänkande.
Men jag undrar verkligen vad som hände sedan… sågs någonsin Johnny och Olivia igen? Vad hände med Simon Tara? Jag undrar om du skulle kunna göra en kort sammanfattning om hur allting slutade, för jag håller verkligen fast vid mitt hopp om att det inte var slutet utan att historien fortsatte och att allting slutade gott.
 
Tack för att du tog din tid och för att du skrev dom två bästa böckerna genom tiderna! Jag hoppas verkligen att du svarar, är riktigt spänd.
Eftersom det nu är lite mer än ett år sedan Mardrömmar kom ut, tänkte jag därför – med inspiration av det här mejlet – använda den här veckan till att ha lite Mardrömmar-tema. Jag kommer att svara på de frågor som jag fått av läsare, samt dela med mig av mina tankar kring böckerna.

Har du någon egen fråga som du gått och funderat kring, antingen om Där drömmar blir till, Mardrömmar eller om berättelsen i allmänhet, så får du jättegärna skriva en kommentar till det här inlägget eller skicka din fråga till min mejladress: dardrommarblirtill@hotmail.se

Jag hoppas att du hänger med mig tillbaka till Enderra!


Här kan du läsa tema-veckans inlägg:
Mardrömmar: Kommer det en uppföljare?
Mardrömmar: Varför slutade det som det gjorde?
Mardrömmar: Simon Tara
Mardrömmar: Johnny och Olivia